BCM

Business Continuity Management (BCM) je sada bezpečnostných best-practice, ktorá pomáha organizáciam a manažérom eliminovať dopady a straty v dôsledku bezpečnostných incidentov, vrátane okamžitej obnovy kľúčových procesov.

Manager

​ISO/IEC 22301​ Certified Business Continuity Manager Training Course

Základný certifikačný kurz, nevyžaduje vstupné predpoklady. Úvod do štandardu ISO/IEC 22301 a požiadaviek na systém riadenia kontinuity činností (Business Continuity Management System). Tento kurz je taktiež výnimočný svojim presahom do praktickej oblasti BCMS. Získate tak znalosti a zručnosti potrebné pre implementáciu a zaistenie procesného i bezpečnostného súladu s ISO 22301.

Audítor

​ISO/IEC 22301​ Certified Certified Business Continuity Lead Auditor Training Course

Rozsah je koncipovaný tak, aby kandidátom poskytol detailné informácie o požiadavkách auditu, celom životnom cykle interného a certifikačného auditu v zhode so štandardom ISO 22301 v aktuálnej verzii. Tento kurz je vedený Lead Auditorom ISO 22301, ktorý je zároveň BCM TTT (Business Continuity Train the Trainer).

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?