BOZP a OPP

Školenia povinné zo zákona v oblasti BOZP a OPP musia absolvovať všetci zamestnanci, dohodári, či brigádnici hneď od prvého dňa začatia pracovnej činnosti.

BOZP a OPP školenia v TAYLLORCOX

Školenia sa týkajú úplne všetkých zamestnávateľov, aj v prípade, že majú len jedného zamestnanca, alebo ak zamestnávajú len samých seba. Tieto povinnosti sa týkajú aj živnostníkov. Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady pri nástupe a následne opakovane periodicky v závislosti od školenia.

V prípade záujmu o kombináciu školení nás neváhajte kontaktovať:

Kontaktujte nás TU

BOZP

Školenia v oblasti BOZP sú povinné zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti.

BOZP - Oboznámenie zamestnancov

Oboznámenie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

...

BOZP - Oboznámenie Vedúcich zamestnancov

Oboznámenie vedúcich zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

...

Oboznámenie Zástupcov zamestnancov pre BOZP

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí plnia úlohu Zástupcov zamestnancov pre BOZP u zamestnávateľa.

...

BOZP - Oboznámenie zamestnancov Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou

Oboznamovanie je vykonávané v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z.z., v platnom znení. Na záver kurzu sa overujú vedomostí a potrebné zručnosti účastníka kurzu.

...

BOZP - Oboznámenie zamestnancov pri vedení Motorového vozidla

Oboznámenie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vedení Motorového vozidla.

...

OPP

Školenia v oblasti OPP sú povinné v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Právne a ostatné predpisy na zaistenie ochrany pred požiarmi (OPP).

OPP - Oboznámenie zamestnancov

Oboznámenie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie ochrany pred požiarmi.

...

OPP - Oboznámenie Vedúcich zamestnancov

Oboznámenie vedúcich zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie ochrany pred požiarmi

...

Odborná príprava Protipožiarnej hliadky

Oboznámenie sa s úlohami členov protipožiarnej hliadky v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., v platnom znení.

...

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?