Apollo 13

Odpočítavame posledné hodiny do ukončenia úspešného projektu. Alebo neúspešného? Nenechajte si ujsť manažérku hru, ktorá vám ihneď a preukázateľne zvýši návratnosť investície do vývoja, správy a riadenia IT služieb vo vašom IT tíme. Najlepšia simulácia pre osvojenie si IT Infrastructure Library metodiky ITIL a IT Service Managementu podľa ITSM.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Apollo 13 ITSM pre tímy

ITIL® je efektívny nástroj na ovládanie IT. Napriek tomu aj vy patríte medzi organizácie, ktoré investovali do školení svojich zamestnancov, ale nedarí sa vám preklopiť tieto znalosti do praktických prínosov?

Využitie "best practice" vyžaduje zmenu prístupu zaineresovaných strán. A presne o tom je táto simulácia. Na praktických príkladoch si vyskúšate uplatňovanie osvedčených postupov ITSM v organizácii.

ITSM simulátor pomáha tímom
 • zlepšiť komunikáciu
 • stať sa výkonnejším tímom
 • využiť potenciál agilného riadenia
 • posilniť spolupatričnosť členov v organizácii
 • pochopiť vnútrofiremné procesy, vstupy a výstupy
Apollo 13 ITSM pre tímy

Toto je budúcnosť školení

U nás sa hrajú aj manažéri z EmbedIT. Zabezpečujú IT od návrhu aplikácií po ich podporu pre PPF (Home Credit Group a Air Bank) Ich aplikácie využíva 45 miliónov zákazníkov v 11 krajinách. EmbedIT má 800+ zamestnancov, ktorí sa starajú o 20 datových centier po celom svete s objemom viac ako 200 miliónov transakcií denne.

Scenár simulácie

"Houston, we have a problem..."

Najúspešnejšia z najúspešnejších akcii v dejinách astronautiky podľa ITSM

Astronauti sú na misii 55 hodín a 55 minút, keď sa na palube lietadla ozve hlasná rana. Jedna z nádrží s kyslíkom explodovala a poškodila ďalšie palivové články, ktoré sú primárnym zdrojom energie.

Tlak začal klesať. Elektrické napájanie záložných akumulátorov má životnosť 10 hodín. Astronauti sú ale 87 hodín od domova.

Čaká vás nesmierne obtiažny, priam nemožný, boj o život. Obletieť s ťažko poškodenou loďou Mesiac, vrátiť sa k Zemi a bezpečne pristáť. Pokiaľ nebudete pracovať ako jeden tím, energia a kyslík dôjdu skôr, než sa dostanete späť na Zem.
Vitajte v simulátore APOLLO 13 – ITSM Experience!
Scenár simulácie

Ciele ITSM simulácie

Je na vás, čo chcete vo svojej organizácii dosiahnuť, ako vyspelé máte procesy, aké problémy a požiadavky chcete vyriešiť. Niektoré z cieľov, ktoré počas simulácie dosiahneme:

 • efektívnejšia komunikácia a spolupráca
 • pragmatické a kontinuálne zlepšovanie služieb
 • jasne definované, odsúhlasené úlohy, role a zodpovednosti
 • jednoduchšia koordinácia osôb, procesov, produktov a partnerov
 • demonštrácia, ako správne nástroje pomáhajú riadiť workflow a podporujú zdieľanie znalostí

Prečo Apollo 13

Je vám niektorá z týchto situácií povedomá?

Nebude to jednoduché

Organizácia chápe ITSM ako zložitý implementačný projekt, nie iba ako nástroj neustáleho zlepšovania IT Service Managementu.Nemáme jasné business ciele

IT divízia je až príliš sústredená interne, nedokáže sa zamerať na koncových užívateľov, respektívne business  a prínosy, ktoré "best practice" metodiky, ako je napríklad ITIL, prinášajú.


Nedokážeme realizovať zmeny

Až príliš málo pozornosti je venovanej pilierom "ABC": osobný postoj (Attitude), správanie (Behavior) a kultúra organizácie (Culture). Ďalšou chybou je aj nedostatočná kompetencia realizovať zmeny.


Potrebujeme zmenu

Aplikovanie osvedčených postupov (best practice) vyžaduje zmenu prístupu zainteresovaných osôb v organizácii. Chýbajú nám ale praktické príklady ako začať.


Apollo 13 ITSM pre manažérov

Štandardné kurzy sú zamerané na úspešné absolvovanie certifikácie (až 80% teórie a terminológie) a nie na preklopenie teórie do praxe. 

Najväčšie prínosy dosiahnete u manažérov, ktorí chcú
 • Identifikovať oblasť zlepšenia pracovných procesov
 • Transformovať teóriu best practice ITSM podľa ITIL do praxe
 • Pochopiť a prežiť prínosy procesného štýlu práce na projektoch
Apollo 13 ITSM pre manažérov

Agenda A13

09:00 – 09:30

Welcome

 • Goals of the day
 • Short description
 • Introduction Apollo 13 Simulation

09:30 – 09:40

Round 1 - Instruction

 • Team "1" build rocket
 • Tam "2" design a Mission Control Center
 • Outcomes: Cost log, Error log, Rocket, Process

09:40 – 10:15

Round 1 - Design

 • Team start selecting right release build cards
 • PM write down the Known Errors
 • Change Manager prepare a transition checklist
 • Support team design process flow

10:15 – 10:30

Reflection Round 1

 • write lessons learned
 • actions for next round

10:30 – 10:45

Coffee break + Score

10:45 – 11:00

Round 2 - Instruction

 • Prepare for the Lunch
 • Change manager lead transition
 • Implement process, known errors, CMDB
 • New roles: Crew (Incident), Mission Director (Cost log) etc..

11:00 – 11:30

Round 2 - Transition

 • Share the process
 • Make sure everybody knows the process
 • Share Known errors, create Knowledge Base

11:30 – 12:00

Round 2 - Execution

 • Launch rocket
 • Flight director control system

.....

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 8 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Prakticky
 • Predpoklady

  ..

Harmonogram

09:00 – 17:00

V simulácii sú aplikované reálne scenáre z misie Apollo 13. Budete pracovať ako tím riadiaceho centra "Mission Control Center id Houston". Vaša ITSM misia: Dostaňte zničený modul s posádkou bezpečne naspäť domov.

Vďaka tomuto scenáru sa vy a vaši kolegovia naučíte využívať všetky prínosy ITSM best practice ITIL. Celá simulácia sa "hrá" v 4 kolách:

Build & launch

 • Fitting it all together and making it fly

Earth orbit & lunar approach

 • The earth is getting smaller and smaller...

Trans earth coast

 • The long journey home

Re-entry and splashdown

 • Making it back alive

Tím musí preložiť stratégiu NASA so "Service Design" - návrhu služieb pre "Building & Launching" - vybudovanie a spustenie "Maintaining & Supporting" - správu a podporu misie.

Váš tím musí podľa "Service Transition" previesť Apollo 13 do funkčnej fázy "Service Design". Počas celej misie bude váš tím čeliť mnohým udalostiam (events), incidentom (incidents) a požiadavkám (request) posádky Apollo 13. V prvej fáze sa zameriate na oblasti, ako je Service Desk, Incident a Problem Management.

V priebehu simulácie bude váš tím riadiaceho centra konfrontovaný so zmenami, požiadavkami na kapacitu (Capacity Management), kontinuitu (Continuity Management) a paralelne s týmto všetkým musíte riešiť ešte mnoho ďalších problémov (issue).

Tím musí preukázať, že je schopný dosiahnuť dohodnuté strategické ciele a zmluvné požiadavky o poskytovaní služieb (Service Agreements).

V každom kole tím absolvuje nasledujúce kroky:

 • Návrh a zlepšovanie procesov
 • Simulácia dohodnutých scenárov
 • Monitorovanie a reportovanie zainteresovaným stranám
 • Neustále zlepšovanie služieb CSI (Continual Service Improvement)

Obrovským prínosom pre účastníkov simulácie je praktická aplikácia ITSM procesov v rôznych situáciách. To pomáha riaditeľovi misie, riadiacemu tímu a posádke Apollo 13 prioritizovať rozhodnutia, na základe ktorých

 • riešia problémy
 • upravujú strategické plány v trajektórii letu
 • realizujú včasné zmeny v konfigurácii vesmírnej lode

Na konci každého kola a simulácie celkovo, získajú účastníci cennú spätnú väzbu z (ne)správneho využitia best practice ITIL.

V kontexte vašej vlastnej organizácie pochopíte súvislosti, získate nové skúsenosti naprieč celým pracovným tímom a otvorí sa vám mnoho nových príležitodtí pre zlepšovanie IT služieb vo vašej vlastnej organizácii.

Apollo 13 môže byť využité k praktickému pochopeniu a osvojeniu princípov ITIL & ITSM. Simuláciu je možné rovnako úspešne použiť v akejkoľvek ďalšej organizácii, ktorá chce využiť prínosy procesov založených na príkladoch najlepšej praxe (best practice), budovaní tímovej spolupráve a zameraní sa na prínosy pre zákazníka.

 • Dĺžka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodín 8 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Prakticky
 • Predpoklady

  Minimálny počet účastníkov je 8, maximálny 13 osôb. Nedostatočný počet účastníkov znamená, že niektoré osoby budú mať zdvojené funkcie, čo má negatívny vplyv na relizáciu simulácie.

  Je vás v tíme menej ako 8? Po dohode je možné simuláciu doplniť o viac skúsených trénerov z TAYLLOR & COX.

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 41 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14.12.18
 • ČEZ

Dobré.

 • Petr R.
 • 27.09.18
 • Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Velmi spokojen s úvodem do problematiky.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?