Mars Lander - ITIL 4 Simulácia

Jak využiť ITIL 4 v každodennej práci? Ako vďaka IT zdvihnúť hodnotu celej firmy? Ako nastaviť neustále zlepšovanie? Toto a omnoho viac si osvojíte na praktickej simulácii Mars Lander - ITIL 4 Simulation. Naučíme Vás to, o čom nemá 90% absolventov kurzu ITIL 4 vôbec poňatia. Po tejto manažérskej simulácii využijete potenciál IT Service Managementu naplno.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určený Mars Lander

Všetkým, ktorí chcú zažiť Service Value System ITIL 4 v praxi

Chcete vidieť, ako aplikovať ITIL 4? Ako spraviť, aby ITILbol viacej responzívny a viacej použiteľný? Ako s ním pracovať v prostredí rýchlych a nepredvídateľných zmien, v ktorých musí byť každé riešenie aplikované rýchlo a bezpečne?

Keďže cieľom je zažiť na vlastnej koži nové spôsoby práce a prežiť si moderné prístupy (Agile, Lean a DevOps) na reálnych situáciách. Kurz nevyžaduje žiadne špecifické znalosti.  Zúčastniť sa tak môžu všetci záujemcovia. 

ITIL 4 Simulace Mars Lander

IT Management

Vrátane vedúcich IT tímov si osvoja agilné techniky, pomocou nej budú lepšie  “trénovať” svoje tímy a budú sa posúvať smerom k vyšším výkonom.

IT Operations

Zamestnancom pomôže ukázať nové prístupy orientácie svojho prístupu k službám. Vďaka tomu bude ich práca menej chaotická, celkovo príjemnejšia a efektívnejšia.


IT Development

Naučíme Vás maximalizovať užitok ITIL. Využíť princípy vedené v ITIL Practitioner, filozofii DevOps a ešte viac zblížiť a zefektívniť spoluoprácu mezi Developmentom a IT Operations.

Sales & Marketing

Ukážeme Vám, ako sa Vaša rola môže posunúť k vyššej efektivite a k lepším výsledkom, pokiaľ začnete pracovať v zmysle ITIL 4 - Lean IT a DevOps.

Čo Vás simulácia naučí?

 • Osvojiť si ITIL 4 v praxi
 • Správne integrovať vendori do vašich služieb
 • Rozvíjať “myslenie zákazníkov” v internom tíme
 • Efektívnejšie rozložiť pracovnú záťaž (end-to-end) a eliminovať neplánované práce
 • Stať sa flexibilnou organizáciou, ktorá reaguje rýchlo a efektívne na meniace sa požiadavky

Ako Mars Lander naučí ITIL principy

Pred niekoľkými rokmi sme do SR priniesli APOLLO 13 - IT Service Management simuláciu zameranú na ITIL.

Vašou úlohou v simulácii Apollo 13 je zostaviť raketoplán, s ktorým sa prenesiete na mesiac a vrátite sa späť na zem.  Všetko, čo herný systém obsahuje je postavené hlavne na princípoch a procesoch ITIL. Napriek táto simulácia sa zameriava najmä na ITIL v3 procesy Incident, Problem a Change Management.

Mars Lander je iný. Zameriava sa a vyžaduje od Vás agilitu v pravom slova zmysle.

Aby sme boli stále schopní efektívne riadiť poskytovania IT produktov a služieb, musíme byť viac agilné, štíhlejšie. Už nestačí len prepojiť role a tímové zručnosti, aby sme zladili HW, SW a služby. Vašou úlohou je zabezpečiť, aby si organizácia udržala konkurencieschopnosť. Tzn. musíte dostatočne rýchlo a bezpečne odřídit nové požiadavky a zmeny. To všetko by bolo bez ITIL capabilities nemožné, ale do hry vstupujú nové techniky - Agile Service Management.   Čo to pre vás znamená?   Na splnenie všetkých strategických, obchodných, výrobných a marketingových požiadaviek musia byť IT tímy schopní rýchlo reagovať na nové požiadavky a dodávať spoľahlivá, bezpečná a bezchybná riešenie. Zároveň sme stále viac závislí na ekosystému partnerov a dodávateľov, ktorí sa musia prispôsobiť meniacim sa potrebám.   Chyba, ktorá sa vám stane na vesmírnej misii jednoducho nepôjde vyriešiť tak, že tam vyšlete servisného technika. Spôsob, akým budete pracovať na misii Mars Lander je úplne nový. Učíte sa za pochodu. Naučíte sa byť flexibilný, postupne sa budú zlepšovať schopnosti vás, aj celého tímu. Za pomocou malých a efektívnych krokov (quick win) sa zlepší aj vaše IT služby. Budete tak v neustálom súlade s potrebami užívateľov.   Budete schopní pracovať v multifunkčných tímoch, zdieľal vedomosti, eliminovali odchody a nesprávnu komunikáciu. Pracovné workflow sa zdvihne na novú výkonnostnú úroveň.Vesmírná mise vám pomůže osvojit si ITIL 4

Všade okolo nás je oveľa viac softwaru, viac než hocikedy predtým. Systémy sú oveľa viac komplexnejšie. IT manažéri musia byť schopní reagovať na nepredvídateľné udalosti tak, ako sa vyvíjajú.

Aby sme boli stále schopní efektívne riadiť poskytovanie IT produktov a služieb, musíme byť viac agilní, štíhlejší. Už nestačí len prepojiť role a tímové zručnosti, aby sme zladili HW, SW a služby. Vašou úlohou je zabezpečiť, aby si organizácia udržala konkurencieschopnosť. Tzn. musíte dostatočne rýchlo a bezpečne riadiť nové požiadavky a zmeny.

To všetko by bolo bez ITIL capabilities nemožné, ale do hry vstupujú nové techniky - Agile Service Management.Čo to pre vás znamená?

Na splnenie všetkých strategických, obchodných, výrobných a marketingových požiadaviek musia byť IT tímy schopné rýchlo reagovať na nové požiadavky a dodávať spoľahlivé, bezpečné a bezchybné riešenia. Zároveň sme stále viac závislí na ekosystéme partnerov a dodávateľov, ktorí sa musia prispôsobiť meniacim sa potrebám.

Chyba, ktorá sa Vám stane na vesmírnej misii jednoducho nepôjde vyriešiť tak, že tam vyšlete servisného technika. Spôsob, akým budete pracovať na misii Mars Lander je úplne nový. Učíte sa za pochodu. Naučíte sa byť flexibilný, postupne sa budú zlepšovať schopnosti Vás, aj celého tímu. Za pomocou malých a efektívnych krokov (quick win) sa zlepšia aj Vaše IT služby. Budete tak v neustálom súlade s potrebami užívateľov. Budete schopný pracovať v multifunkčných tímoch, zdieľal vedomosti, eliminovali odchody a nesprávnu komunikáciu. Pracovné workflow sa zdvihne na novú výkonnostnú úroveň.

Poslanie Vášho IT Service Management tímu je jasné

Vypustiť raketu s lunárnym modulom Mars Lander. Dostať ju na Mars a nazbierať cenné vzorky pre výskumné centrá a univerzity.

Vašou úlohou je podporiť Mission Center, ktoré riadia celú akciu tak, aby ste dosiahli všetky ciele misie. Riaditeľ misie riadi celé riadiace centrum a tím zložení z profesionálov, ktorý riadi letové operácie, navigáciu a komunikáciu. Všetci týto odborníci musia riadiť letový plán misie v súlade s cieľmi a zmluvnými dohodami všetkých zainteresovaných užívateľov a dodávateľov.

Mission Support Team sa skladá z inžinierov, ktorí zabezpečujú support, testovanie a riadenie zmien (change management). Ich úlohou je vyriešiť všetky problémy, ktoré nastanú počas misie.

Development Team spravuje aplikácie, vyvíja nové funkcie a zabezpečuje opravy. Vendori (dodávatelia) spolupracujú so Support tímom v rámci celej misie a ich úlohou je zabezpečiť dátovú komunikáciu (communication services) a bezpečné ukladanie dát (data storage services).

Úlohou Service Managera je riadenie návrhu služieb (Service Design), poskytovanie služieb (Service Delivery) a zlepšovanie služieb (Service Improvement).

Prínosy pre organizáciu

Ako túto simuláciu využije vaša spoločnosť?

Ide o najefektívnejší spôsob, ako v rámci organizácie stimulovať nové prístupy Agile, Lean a DevOps. Nie pomocou veľkého, zložitého, projektu, ale na manažérskej simulácii. Za pomocou Quick Win, teda malých, ale vysoko efektívnych krokov. A tiež za pomoci vlastnej motivácie, pretože táto simulácia Vás zaručene vtiahne do deja.

Vyvoláme v tíme rad dialógov a rizikových situácií, ktoré sú príčinou nesprávne nastaveného systému. Pomôžeme všetkým zainteresovaným lepšie pochopiť a zlepšiť svoj spôsob práce z tradičného service manažmentu na agile a lean. Táto simulácia bola vytvorená architektmi ITILsimulácie APOLLO 13 a DevOps simulácie Phoenix Project.

Prínosy pre organizáciu

Prínosy pre kandidátov

Tento interaktívny workshop je postavený na best practice ITIL 4. Vyskúšate si premenu IT organizácie z tradičného systému riadenia na agilné a štíhle (lean) riadenie.

precvičíte si tiež všetky procesy a princípy na jedinečnom príbehu cesty do kozmu a pristátia na Marse so sondou Mars Lander presne tak, ako tento projekt realizovala NASA.

 • Ako prepojiť IT s vývojom
 • Ako zefektívniť servisné tímy
 • Výhody vizualizácie pomocou Kanban
 • Ako zvýšiť pracovný výkon / workflow, IT služby
Mars Lander gaming works

Harmonogram

09:00 – 10:30

Mars Lander

 • Introduction
 • Simulation explanation

Round 1

 • Prepare for MarsLander mission

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Round 1 - Lessons learned

Round 2

 • Intercept the comet

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch Menu

13:15 – 14:45

Round 2

 • Lessons learned & improvements

Round 3

 • Orbit the Mars

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

Round 3

 • Lessons learned & improvements

Round 4

 • Land on the Mars

 • Lessons learned with knowledge application

Simulation closure

Simulácia

 Celá simulácia sa skladá zo 4 kôl. Každé kolo je jedna etapa misie.

Požadovaný počet účastníkov: min. 10 a max 12 účastníkov na simuláciu.

 1. kolo - Príprava projektu

Na začiatku má tím štandardnú štruktúru podľa ITIL v3. Disponujete Service Deskem a Second Line Support. Vôbec prvá akcia, ktorá Vás čaká, je získanie presného obrazu o existujúcich požiadavkách (service requirement) pre Mission Control.

Musíte sa tiež vysporiadať s Backlogom plným nevybavených Issue z testovacej fázy. Ďalšou úlohou je zadanie požiadaviek na Development Team, ktorý ich zapracuje do finálnej podoby. Service Manager si musí vyžiadať potrebné služby a dohodnuté KPI.

Príďte si vyskúšať ITIL v reálných scenároch Mars Lander na všetkých 4 kolách!

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 8 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Simulácia učí nové prístupy, nevyžaduje vstupné predpoklady. Znalosť anglického jazyka (simulácia dostupná len v EN jazyku).

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 41 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • CIO
 • 16.04.19
 • Technology company

These kind of simulations are a perfect instrument to start changing the mindset of employees before starting the journey in your own company.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?