Koučing / Brief koučing / Tímový koučing

Účastník koučingu nachádza rôzne uhly pohľadu na situáciu / okolnosti, ktoré vidí ako problémové. Počas koučingových sedení si začne uvedomovať zmeny, ktoré sa dejú v jeho živote a postupne nachádza jasné smerovanie. Celkový počet stretnutí sa stanoví v závislosti od problematiky a očakávaní klienta.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Čo to koučing vlastne je?

KOUČING - toto slovo je aktuálne veľmi propagované, avšak málokto vie presne, čo to vlastne koučing je. 

Koučing je proces, kde klient (koučovaný) prostredníctvom kouča objavuje a rozvíja svoj osobný potenciál. Kouč pritom vychádza z toho, že vníma svojho klienta ako jedinečnú osobnosť, ktorá je spôsobilá rozvíjať sa, tvoriť, meniť svoj život v zmysle potrieb a hlavne, že odborníkom na život je tu klient sám. • Kouč je ten, kto drží v ruke pomyselný lampáš a posvieti klientovi na tie miesta, kde sa bojí pozrieť, alebo na ne zabudol, objavuje s ním vlastné zdroje a možnosti ako zmeniť svoj prístup. 
 • Kouč je ten, kto vytvára pre klienta bezpečné prostredie, ktoré podporuje otvorenosť , kreativitu, úprimnosť k sebe samému. Absolútnou prioritou je vysoká miera a prítomnosť dôvery vo vzťahu kouč- koučovaný.
 • Kouč nie je ten, kto dáva rady, kto karhá, kto sa povyšuje nad klientom, kto ho zosmiešňuje a posudzuje
 • Kouč podporuje, podnecuje objavovanie, vyjasňovanie, uvedomovanie si svojich hodnôt, svojho správania, prístupu a hlavne povzbudzuje klienta v prebraní zodpovednosti za svoje činy
 • Kouč nie je poradca, ani terapeut, psychológ, či mentor. Snaží sa doviesť klienta k cieľu transformačnou formou- ako keď sa z húsenice stane motýľ.
Odpovedzte si na otázky:
 • Viem si poradiť s danou vecou sám alebo potrebujem niekoho nezaujatého na pomoc? 
 • Skúsil som už všetky možnosti riešenia? 
 • Točím sa stále v tom istom kole? 
 • Pociťujem stále nespokojnosť s daným stavom, so životom, s prácou?  
 • Cítim stály tlak na seba zo strany nadriadeného, na môj výkon? 
 • Strácam dôveru vo svoje schopnosti?

Ak ste sa našli v týchto otázkach, je vhodné vyhľadať kouča. Ten správny bude práve ten, pri ktorom sa budete cítiť v bezpečí, dobre a zároveň podnetne, inšpirovane, tvorivo, budete cítiť novú vlnu energie, túžbu zmeniť sa a rásť. Či v osobnom alebo pracovnom živote za využitia svojich silných stránok. Kouč vás touto cestou bude rád sprevádzať.  

Mentor je odborník v danej oblasti, ktorý môže a dáva rady, podnety, inšpirácie, zdieľa svoje know- how, ukazuje, ako by sa dalo niečo riešiť.

Viac o mentoringu a role mentora sa dozviete TU MENTORING

Ciele

 • rozvíjať dôveru v schopnosti človeka, jeho samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreativitu a realizáciu,
 • vyjasniť si ciele, hodnoty, postoje, motiváciu a prácu s emóciami
 • hľadať vhodné zdroje, riešiť zvládanie predsudkov a bariér,
 • viesť k žiadúcej zmene správania a konania, ktorá je trvalá.

Priebeh koučingu

TRVANIE:
 • koučingový proces je ideálne s klientom nastaviť na 5 až 10 stretnutí
 • celkový počet stretnutí sa stanoví v závislosti od problematiky a očakávaní klienta
 • jednotlivé stretnutia sa realizujú v intervale 3 až 4 týždňov, aby mal klient medzi jednotlivými stretnutiami priestor na realizáciu krokov, ktoré ho priblížia k cieľu (práca na transformácii)
 • jedno sedenie trvá 60 – 90 minút
MIESTO KONANIA:
 • pre realizáciu koučingu je potrebné zabezpečiť priestor, kde je umožnená uvoľnená, otvorená atmosféra dôvery, bez rušivých prvkov (návštevy, telefonáty, hlasná hudba a pod)
 • na pracovisku- v samostatnej kancelárii; v zasadacej miestnosti
 • mimo pracoviska- park, tiché miesto, u kouča, prechádzky v prírode
 • spôsob: face to face; online: skype, telefonicky, videocall

BRIEF KOUČING

Účastník s koučom v rámci jedného stretnutia v trvaní do cca 120 minút vyrieši svoje problémy jednorázovo a viac kouča nepotrebuje.

TÍMOVÝ KOUČING

Ak potrebujete vo svojom tíme zvýšiť dôveru medzi členmi, zlepšiť vzájomnú spoluprácu a komunikáciu, zvýšiť chuť zamestnancov riešiť problémy, konflikty, zlepšiť výkon tímu a kvalitu vzťahov, tak ste práve identifikovali oblasti, kde vám môže pomôcť tímový koučing

Tímový koučing je:
 • priestor pre spoluvytváranie a spájanie ľudí, podnecuje motiváciu, nasadenie v tíme, pričom využíva potenciál jednotlivcov v tíme a tak smeruje k zmene k lepšiemu,
 • nástroj, ktorý zohľadňuje potreby a očakávania jednotlivcov, ale zároveň ich vníma ako súčasť celku, tímu a tak pomáha k tvorbe efektívne fungujúceho tímu,

 • proces zmeny, rozvoja, dozrievania tímu, kde si každý člen uvedomuje svoje postavenie, poslanie a rolu v tíme a tak môže prispievať k tvorbe fungujúceho celku.

Tímový koučing je určený tímom, ktoré:
 • majú chuť a potrebu na sebe pracovať,
 • sú ochotné preberať zodpovednosť za svoje konanie, vedia a poznajú smerovanie, víziu tímu, vedia dávať a prijímať konštruktívnu spätnú väzbu, sú otvorení zmenám,
 • vedia, že kouč tam nie je od toho, aby im povedal, čo majú a ako majú robiť.
Priebeh tímového koučingu:
 • Pred samotnou realizáciou tímového koučingu prebieha úvodné nastavenie očakávaní, stanovuje sa tzv. kontrakt s nadriadeným, kde sa určí, čo by malo byť výsledkom tímového koučingu
 • Následne budú aj členovia tímu oboznámení o tom, čo to tímový koučing je a ako prebieha. Na rozdiel od individuálneho koučingu, pri tímovom koučingu témy a spôsoby ako sa dopracovať k cieľu (očakávaný výsledok) určujú všetci členovia tímu. 
 • Kouč členov koučingu interaktívnou metódou sprevádza za využitia rozličných nástrojov, kladením otázok, zapájaním každého člena do riešenia a výsledkom je akčný plán, čo bude tím robiť ako prvé kroky vedúce k zmene.

Jeden tímový koučing trvá cca 6 hodín, pričom frekvencia stretnutí sa odporúča na mesačnej báze, prípadne podľa potrieb klienta.

Kouč

Elena Moravčíková

Certifikovaná koučka ACC Medzinárodnej federácie koučov ICF, lektor, praktikantka neuro-lingvistického programovania, kariérna poradkyňa

 • členka Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF.
 • certifikovaná praktikantka neuro-lingvistického programovania a svoje skúsenosti a know-how využíva pri práci s firemnými, tak aj individuálnymi klientami. Za veľmi dôležité v živote človeka považuje schopnosť poznať samého seba- kto som, čo chcem, po čom túžim, čo ma napĺňa, motivuje, dospieť k sebauvedomeniu.
 •  lektorka soft skills, kde spája svoje praktické skúsenosti kouča a manažéra
 • kariérna poradkyňa sa venuje individuálnym klientom za využitia psychodiagnostických nástrojov FACET5

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 173 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Veronika D.
 • 25.09.23

Koučing naplnil moje očakávania do značnej miery, pomohol mi v praxi ale aj v súkromnom živote. Viem sa na situácie pozrieť z iného uhla pohľadu a vyhodnotiť situácie. Určite som urobila osobný posun. Koučka ma usmernila v každom smere preberanej témy, problému. Poskytla mi techniky ktorými viem zvládať problémy, viem objektívnejšie vyhodnocovať situácie, čo je dôležité pri mojej práci. Pre mňa bola pridaná hodnota absolvovaného koučingu ľudskosť koučky,ktorá mi zakaždým poskytla iný pohľad na vec. Prístup koučky hodnotím veľmi pozitívne - bola veľmi ľudská, priateľská, ale zároveň profesionálna. Po osobnej skúsenosti by som určite odporučila.Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?