Softskills na mieru

Nevybrali ste si spomedzi našich štandarných kurzov mäkkých zručností? Alebo sú Vaše predstavy o obsahu, forme, priebehu, trvaní iné ? 

Ste na správnom mieste a ceste splniť cieľ Vášho rozvojového programu od TAYLLORCOX ! Každý z Vás si samozrejme zadefinuje svoj vlastný cieľ, avšak určite sa zhodneme na jednom:   

Získanie nových znalostí, rozvoj zručností ale aj schopnosť aplikovať získané vedomosti v praxi v procese vedenia a spolupráci s ľudmi.

Neváhajte kontaktovať a spolu nájdeme riešenie!

Kontaktujte nás

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Čím sú naše programy jedinečné ?

Prístup, ktorým sa odlišujeme od konkurencie, vychádza z DIAGNOSTIKY či už individuálnej alebo diangostiky tímu

 • Na základe nej, vieme zacieliť na skutočne problémy / potreby zamestnancov a nestrieľame naslepo. Výsledok diagnostiky sa premietne do návrhov školení, ktoré vieme podporiť o mentoring alebo koučing, prostredníctvom certifkovaných koučov. 
 • Diagnostiku vnímame ako kľúčovú aj z dôvôdu, že management častokrát nevie odhadnúť, čo ich zamestnanci naozaj potrebujú a sú preškoľovaní častokrát v oblastiach, ktoré nie sú u daného človeka problémom a naopak nevedia odhaliť slabé stránky zamestnanca a rozvíjať zručnosti cielene.
Čím sú naše programy jedinečné ?

Prečo do toho isť s nami ?

Vhodné pre každého, bez ohľadu na vek a profesijné zameranie!

Ste veľký korporát, orgán verejnej a štátnej správy, malá súkromná firmička alebo jednotlivec ? 

U nás sa vzdelávanie nájdete pre každého. Vytvárame pre Vás najindividuálnešie kurzy, ktoré sú nastavené tak, aby ste získané vedomosti a skúsenosti mohli využiť v pracovnej či súkromnej sfére. Teória je dôležitá, ale my dbáme na to, aby ste si všetky získané vedomosti vyskúšali v praxi! 

Prečo ísť do rozvojového vzdelávacieho programu s nami ? 

 • individuálna diagnostika stavu jednotlivcov / tímov 
 • 90% praktických & interaktívnych hier / cvičení
 • v prípade potreby realizácia mystery shoppingu 
 • obedy, občerstvenie pre účastníkov samozrejmosťou 
 • na profesii nezáleží - vytvárame programy pre rôzne sektory, oddelenia, pozície 
 • programy generačnej výmeny v rodinných firmách
 • individuálny prístup lektora k účastníkom 
 • využívanie prvkov NLP (neuro-lingvistického programovania) vo vzdelávacích programoch 
 • kvalifikovaný a odborne zdatný lektorský tím ( interné/ externé lektorské zabezpečenie)
 • certifikát akreditovaný spoločnosťou TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.Prečo do toho isť s nami ?

Kontaktujte nás a my Vám vytvoríme kurz podľa predstáv

 • kontaktujte nás emailom / telefonicky a opíšte nám Vaše požiadavky na vzdelávanie 
 • dohodneme si úvodnú konzultáciu (online/osobne) za účasti konzultanta a lektora TAYLLORCOX (špecifikácia vzdelávania, ciele, očakávania, zlepšenia )
 • individuálna cenová ponuka (návrh obsahu, termínov, lektorov,trvanie programu, cena), modifikovateľná počas celého trvania platnosti cenovej ponuky
 • termíny jednotlivých modulov vieme doladiť s Vaším kalendárom
 • vzdelávanie je možné rozvrhnúť napríklad na mesiac/ 2 mesiace/ štvrťrok / dlhšie trvanie 
 • neustály kontakt / podpora klienta počas celého obdobia trvania vzelávacieho programu
 • výstupná dokumentácia zo školenia (záverečné individuálne / skupinové hodnotenia, prípadne výstup podľa dohody)
 • napíšete nám svoje potreby, analýza potrieb počas úvodnej konzultácie (online) za účasti konzultanta a lektora TAYLLORCOX
 • Návrh individuálneho rozvojového programu podľa analýzy alebo diagnostiky 
 • termíny jednotlivých modulov vieme doladiť s Vaším kalendárom
 • môžete si ho rozvrhnúť napríklad na mesiac/ 2 mesiace/ štvrťrok
 • dohodnete si spätnú väzbu a výstup

Alexandra Jakubová

Kompetencie a špecializácia:
 • manažérska komunikácia
 •  leadership
 • negociácia
 • marketing
 • podpora predaja, predaj

Kouč, lektor, hodnotiteľ AC/DC, marketing manager

Saša Vás naučí ako:
 • správne definovať ciele, rozdrobiť ich do krokov a merať ich úspešnosť
 • si určiť priority, plánovať prácu
 • rozpoznať vhodný štýl vedenia ľudí a použiť prislúchajúce nástroje ich vedenia
 • rozplánovať jednotlivé kroky zmeny s prihliadnutím na želaný výsledok a riziko
 • si natrénovať predstavenie zmeny spolupracovníkom
 • prekonať odpor a nedôveru voči zmene, získať argumentačné nástroje na riadenie procesu zmeny
 • spoznať žiaduce vlastnosti lídra a získať prehľad o svojich vlastnostiach
 • chápať silu svojho vplyvu a zodpovedne ho uplatňovať vo svojom okolí

Elena Moravčíková

Certifikovaná koučka ACC Medzinárodnej federácie koučov ICF, lektor, praktikantka neuro-lingvistického programovania, kariérna poradkyňa

 • členka Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF.
 • certifikovaná praktikantka neuro-lingvistického programovania a svoje skúsenosti a know-how využíva pri práci s firemnými, tak aj individuálnymi klientami. Za veľmi dôležité v živote človeka považuje schopnosť poznať samého seba- kto som, čo chcem, po čom túžim, čo ma napĺňa, motivuje, dospieť k sebauvedomeniu.
 •  lektorka soft skills, kde spája svoje praktické skúsenosti kouča a manažéra
 • kariérna poradkyňa sa venuje individuálnym klientom za využitia psychodiagnostických nástrojov FACET5

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 173 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Bernadeta H.
 • 19.06.24
 • SPP - distribúcia, a.s.

Tréningy mäkkých zručností:

Obsah kurzu plne pokryl požiadavky tímu. Prezentované techniky boli postačujúce, časový obsah kurzu bol primeraný.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.06.24

Tréningy mäkkých zručností:

Počet a kvalita techník boli postačujúce na precvičenie a pochopenie. Časový rozsah kurzu bol postačujúci, príjemne strávený.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.06.24

Tréningy mäkkých zručností:

Tento kurz mi dal veľa, obsahovo bol pre mňa prínosom a nadobudnutie nových skúseností. Metodika v rámci aktivít bola pre mňa ako utuženie vzťahov, kolektívu. Aktivity sa mi veľmi páčili, nakoľko to bolo hravou formou. Časový rozsah postačujúci. Určite by som vzdelávaciu spoločnosť odporučila, aj kvôli lektorke, bola veľmi milá a správna osoba, má veľmi veľa skúseností a je priateľská.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.06.24
 • SPP - distribúcia, a.s.

Prezentačné techniky boli zaujímavo podané zo strany lektorky. Bolo to postačujúce a veľmi zaujímavo podané na využitie do našej praxe.

 • Roman H.
 • 19.06.24
 • SPP - distribúcia, a.s.

Tréningy mäkkých zručností:

Všetko prebehlo v poriadku, zvolené tempo mi vyhovovalo. Tým, že vo svojej práci prevažne sedím, uvítal by som aktivity viac v prírode, zamerané najmä na pohyb.

 • Ivana H.
 • 19.06.24
 • SPP - distribúcia, a.s.

Tréningy mäkkých zručností:

Čas bol postačujúci, lektorka Elenka bola veľmi milá a ochotne odpovedala na všetky otázky.

 • Peter
 • 19.06.24
 • SPP - distribúcia, a.s.

Tréningy mäkkých zručností:

Bolo to postačujúce, hlavne nenásilné :)

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.06.24

Tréningy mäkkých zručností:

Precvičovanie prezentovaných techník - super. Časovo - dostačujúce.

 • GDPR - Anonymizované
 • 19.06.24

Tréningy mäkkých zručností:

Musím oceniť školiteľku. Nemám výhrady k technikám, ocenil by som viac času stráveného v prírode. Školiteľ na to ale vplyv nemá.

 • Jurina B.
 • 19.06.24
 • SPP - distribúcia, a.s.

Tréningy mäkkých zručností:

Aj napriek tomu, že som očakávala teambuilding v exteriéry, nakoniec som veľmi spokojná. Väzba v ktorej je materiál mi nevyhovuje, skriptá sa rozpadávali.

Vzhľadom na to, že charakter našej práce by som chcela zažiť naozajstný teambuilding vonku v príjemnom prostredí s nenáročnými aktivitami, ktoré nikoho nevystrašia. S pani lektorkou som veľmi spokojná, Vie veľmi dobre otypovať ľudí a potom s nimi ukážkovo pracovať.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?