TOGAF® FAQ

Frequently Asked Questions. Najčastejšie kladené otázky o školení, certifikácii, prínosoch a benefitoch.

Všeobecné

Úplne zabudnite na elearning. Nedoporučujeme ani samoštúdium. U kurzov TOGAF omnoho viac, než inde záleží na skúsenostiach a schopnostiach trénera demonštrovať využitie a benefity EA v praxi.  

Ale aj tu platí dvojitý meter.
TOGAF® je súbor manažerskych, nie IT technik. Niektorí tréneri majú síce špičkové vzdelanie a certifikácie v IT, ale chýba im manažérsky pohľad, ktorý je kľúčom k úspešnému nasadeniu architektúry. Príďte sa presvedčiť o kvalitách trénera aj výuky. Uvidíte, prečo majú TOGAF® kurzy od TAYLLORCOX hodnotenia ★★★★★

Vôbec. Komplexná architektúra TOGAF® umožňuje využívať jej na veľkých projektoch. Menšie organizácie, alebo menej komplexné projekty využívajú komplexne tie časti metodiky TOGAF®, ktoré majú okamžitou pridanou hodnotu pre organizácie. Populárne je tiež "tailoring", resp. úprava TOGAF® na mieru a podľa konkrétnych potrieb.

Enterprise Architecture (podniková architektúra, EA atď..) je všeobecný pojem pre metódy, roadmapy, diagramy, procesy a produkty. S ich pomocou dokážete vymodelovať aktuálny stav organizácie (pozícia, kde se nachádzate, ako fungujete). Znalosti najrozšírenejšej metodiky TOGAF vám umožní vytvoriť ciel: Budúci model / podobu organizácie - efektívnejší a lepší systém riadenia. A konečne najväčšiu hodnotu framework TOGAF má v tom, že s jeho pomocou si naplánujete prechod od existujúceho stavu k lepšiemu / očakávanému.

Pridanou hodnotou najznámejšieho modelu pre Enteprise Architecture TOGAF je v schopnosti zladiť manažérske, obchodné, prevádzkové a dátové (IT) informácie / procesy, vďaka ktorým se stane Vaša organizácia rýchlejšia, pružnejšia a efektívnejšia. To má za následok zníženie nákladov, redundancie, zvýšenie výkonnosti a efektivity nie len  IT, ale celej organizácie.

Hlavným prínosom a dôvodom, prečo používať TOGAF je fakt, že ako jediný umožňuje organizáciám vytvoriť takú (EA) podnikovou architektúru, ktorá integruje a zladí organizačné záujmy (ľudia, procesy, technológie a infraštruktúra), architektúra IT (dáta a aplikácie) a informačné systémy elastickým, ale robustným spôsobom.

Metodika TOGAF poskytuje presný návod co robiť, krok za krokom. Tento framework je možné tiež použiť pre riešenie špecifických projektov a potrieb v rámci organizácie. A čo je také dôležité, môže byť využitý v spojení so štandardami ako je ITIL, PRINCE2, MSP, MoP, ISMS, ITSM, MoR.

TOGAF® je označenie pre The Open Group Architecture Framework. Najpopulárnejší otvorený a voľne šíriteľný framework pre návrh a vývoj Enterprise Architektury. Vlastníkom tejto metodiky je organizácia The Open Group. Zodpovedá za rozvoj metodiky, alebo akreditáciu trénerov - tak ako je tomu v prípade TAYLLORCOX.

Chcete získať darček k narodeninám?