Whistleblowing

Whistleblowing smernica je už premietnutá v schválenom a účinnom slovenskom zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Každá spoločnosť nad 25 zamestnancov a zadávatelia verejných zákaziek ho musí implementovať, overiť funkčnosť a mať záznamy o činnostiach na preukázanie súladu. 

Pripravte sa na novú povinnosť: Zaviesť interný systém pre prijímanie a preverovanie tzv. whistleblowing oznámení od svojich zamestnancov, t.j. oznámení o možnom porušovaní práva v organizácii s profesionálnym kurzom a šablónami TAYLLORCOX.

Whistleblowing vzorová dokumentácia (Toolkit)

Predstavujeme vám najkomplexnejšie vzory a šablóny whistleblowing dokumentov, prvé na slovenskom trhu. Dokážu za vás vyriešiť to, čo žiadny software nedokáže. Pokryť zavedenie whistleblowing procesov vo všetkých oblastiach, v ktorých ste podľa zákona povinní zaviesť interný oznamovací systém. Implementáciu zvládnete sami a v krátkom čase (šablóny sú z 80 % predvyplnené), bez pomoci externých konzultantov.

Hlavné výhody Whistleblowing toolkitu:

  • až 90% úspora za právnikov a poradcov
  • prvá kompletná slovenská whistleblowing dokumentácia
  • metodika pre efektívne zavedenie whistleblowing systému
  • komplexná whistleblowing dokumentácia požadovaná EU aj slovenskou legislatívou
  • kompletne v slovenčine a upravená podľa špecifických požiadaviek slovenského práva
  • pokryje všetky oblasti vrátane tých, ktoré nevyrieši žiadny software, vo formáte kompatibilnom s MS Office

Whistleblowing Toolkit

Whistleblowing vzorová dokumentácia (Toolkit)

Whistleblowing

​Ste compliance officer, právnik alebo manažér? Zásadný kurz + certifikácia!

Ako požiadavky whistleblowing zákona efektívne implementovať do praxe a ako sa vyhnúť miliónovým pokutám? S kvalifikáciou a znalosťami pre pozíciu Whistleblowing Officer to ide jednoducho.

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?