FABASOFT

Produkt Fabasoft eGov-Suite je integrovaný objektovo orientovaný softvérový produkt určený na rýchlu implementáciu komplexnej funkcionality v oblasti správy dokumentov, správy obsahu, automatizovanej správy registratúry, workflow na báze objektovo orientovaných softvérových komponentov.

Prečo práve FABASOFT?

  • Viacvrstvová softvérová architektúra produktu je založená na architektúre SOA („Service Oriented Architecture“) a vo všetkých úrovniach stavia na otvorené, od výrobcu a platformy nezávislé normy a štandardy.
  • Otvorené medzinárodné štandardy a rozhrania, implementované rozhrania umožňujú jednoduchú integráciu do stávajúcej infraštruktúry.
  • Otvorené Web Services cez HTTP a XML, podporuje výmenu XML Dokumentov na základe zadávateľných XML Schém, umožňuje autentifikáciu používateľov cez „Single Sign On“ (napr. vo webových portáloch) a integruje postupy pre digitálnu signatúru.
  • Integrácia s centrálnymi adresárovými službami; v prostredí Microsoft Windows existuje prepojenie na Microsoft Active Directory.
  • Prostredníctvom hore uvedených rozhraní je s Fabasoft eGov-Suite integrovaný celý rad aplikácií.

Fabasoft SW Analytik

Junior / Senior / Expert

Od základných funkcií Fabasoft Folio/eGov-Suite pre návrh jeho základnej klientskej customizácie až po detailné informácie o možnostiach návrhov komplexných modulov implementovaných na produkte Fabasoft Folio/eGov-Suite.

Architekt infraštruktúry

Junior / Senior / Expert

Od základných zručností pri správe, inštalácii a konfigurácii systému Fabasoft Folio/eGov-Suite až po praktické ukážky návrhu riešení infraštruktúry a expertné úkony v oblasti konfigurácie, diagnostiky a riešenia zložitých a komplexných úloh.

Technik podpory (support)

Junior / Senior

Základné a rozšírené zručnosti a problematiky pri poskytovaní aplikačnej podpory systému Fabasoft Folio/eGov-Suite.

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?