PRINCE2® 7 Managing Successful Projects

PRINCE2® 7 je praktický a štruktúrovaný prístup navrhnutý na uľahčenie efektívneho riadenia projektov. Ponúka organizáciám jasnú metódu, ako úspešne riadiť projekty, zavádzať nové produkty alebo služby a riadiť transformačné zmeny.

Metodika PRINCE2® je všestranná a univerzálne použiteľná. Flexibilná a adaptabilná, aby vyhovovala potrebám akejkoľvek organizácie, možno ju prispôsobiť akémukoľvek projektu, bez ohľadu na veľkosť, účel alebo odvetvie.
PRINCE2® 7 rieši zmeny v sektore projektového riadenia a prispôsobuje sa vyvíjajúcimi sa pracovným postupom a technológiám. S hlavným zameraním na riadenie ľudí, zahŕňa aj digitálnu správu a správu dát a zahŕňa udržateľné postupy.

Manuál je dostupný iba v anglickom jazyku.

  • Cena bez DPH: €140.00
    Cena s DPH: €154.00
  • K dispozícii
  • Kúpiť knihu
PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> 7 Managing Successful Projects

najžiadanejšie materiály

Knihy
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexný manuál prináša najaktuálnejší návod ako zvládnuť agilné riadenie projektov

Bestseller

Cena€160.00

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickú osvetu metodiky ITIL 4. Pre dokonalú ilustráciu sú všetky príklady postavené na fiktívnej spoločnosti.

Bestseller

Cena€95.00

Knihy
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

PRINCE2 Manuál zavádza nové termíny a pojmy, v prehľadnejšie štruktúre

Bestseller

Cena€140.00

ITIL knihy
ITIL®4 Specialist: Drive Stakeholder Value

ITIL®4: Drive Stakeholder Value je zameraný na odborníkov, ktorí sú zodpovední za správu a integráciu zúčastnených strán, na tých, ktorí sa zameriavajú na cestu a skúsenosti zákazníka a tých, ktorí sú zodpovední za podporu vzťahov s partnermi a dodávateľmi. 

Bestseller

Cena€150.00

ITIL knihy
ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy

ITIL®4 Leader: Digital and IT Strategy forms one publication of the higher-level guidance towards the Strategist Leader designation, following ITIL4 Foundation.

Bestseller

Cena€150.00

ITIL knihy
ITIL®4 Specialist: High-velocity IT

ITIL®4 Specialist: High-velocity IT odokrýva spôsoby, ktorými digitálna organizácia a digitálne operačné modely fungujú v High-velocity IT prostredí.

Bestseller

Cena€150.00

ITIL knihy
ITIL®4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS)

ITIL®4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) pokrýva hlavné činnosti správy služieb a zameriava sa na integráciu rôznych hodnotových tokov a činností za účelom vytvárania, poskytovania a podpory produktov a služieb s podporou IT.

Bestseller

Cena€150.00

ITIL knihy
ITIL®4 Managing Professional Package

Kompletná sada kníh ITIL 4 Managing Professional.

Bestseller

Cena€480.00

Knihy
PRINCE2® 7 Managing Successful Projects

Najnovší PRINCE2 Manuál 7 edície zavádza nové termíny a pojmy, v prehľadnejšie štruktúre.

Bestseller

Cena€140.00

Chcete získať darček k narodeninám?