MoR® FAQ

Hľadáte metodiku (spôsob) ako manažérsky zvládnuť riadenie rizík? Vyskúšajte celosvetovo najúspešnejší štandard! Najčastejšie otázky a odpovede na tému Management of Risk, metodiku M_o_R, certifikáciu a ďalšie..

Všeobecné

Skratka Management of Risk - framewrok a celosvetový štandard pre riadenie rizík. Podrobnejšie informácie o princípy, procesy a Prístupu M_o_R manažmentu rizík nájdete v sekcii M_o_R - Metodika.

Štandard je plne kompatibilný s riadením projektov PRINCE2, programovým riadením MSP, portfólio manažmentom MoU, alebo tiež ITIL.

  • Vyššiu konkurencieschopnosť.
  • Efektívnejšie využívanie zdrojov.
  • Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb.
  • Efektívnejšie riešenie neplánovaných príležitostí a hrozieb.
  • Risk Management pomôže úspešne realizovať plánované zmeny.
  • Zníženie podvodov a zneužitia informácií, ochrana duševného vlastníctva.
  • Systematický prístup k riadeniu rizík: menej "požiarov" a nečakaných prekvapení.

Vždy záleží od okolností. Organizácie vnímajú riziko ako hrozbu alebo príležitosť. Riziká majú buď pozitívny vplyv a organizácia bohatne, alebo negatívny, keď sa dostáva do straty. 

Napr. kurz peňažnej meny: ak rastie, znižuje nám náklady na nákupy v zahraničnej mene (príležitosť). Ale pre zahraničných importérov znamená rast meny zníženie marže (negatívne riziko).

Váš životopis bude s prestížnym certifikátom MoR atraktívnejšie viac, ako kedykoľvek predtým. Znalosť Risk Managementu sa dostala medzi najlepšie platené pozície - pozri aktuality. Metodika vám dodá sebadôveru a schopnosť riadiť riziká v projekte alebo  v celej organizácii - zároveň tak získate aj vyššiu dôveru u vášho okolia.

Pochopíte samotnú podstatu a rozsah rizík, ktorým čelí vaša organizácia. Naučíte sa eliminovať riziká a znížite ich dopady na fungovanie organizácie. Pragmatickým prístupom budete vytvárať bezpečnejšie podmienky pre realizáciu strategických cieľov, spustenie nových služieb, alebo produktov.

Chcete získať darček k narodeninám?