PRINCE2® FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede, na ktoré hľadáte objektívnu odpoveď. Témy sú rozdelené na otázky ohľadom projektovej metodiky, školení, certifikácií a ich platnosti.

O PRINCE2

PRINCE2 je najpopulárnejšia metodika pre riadenie projektov. Jej silné stránky sú flexibilita a prispôsobenie sa projektu. Väčšina ostatných metodík je zbytočne zložitá, resp. ťažko uplatniteľná v praxi. PRINCE2 do projektu prináša best practice - súbor overených postupov, ktoré v praxi fungujú a využívajú ju tí najlepší projektoví manažéri.

Projekt je rozdelený do etáp v rámci životného cyklu a jeho riadenie je logicky rozdelené na úlohy a zodpovednosti. To všetko je rozdelené do 7 Princípov 7 Procesov a 7 Tém.

Hoci je procesný prístup PRINCE2 to najlepšie pre väčšinu projektov, nie je možné prehliadať agilný prístup. Najmä u komplexnejších projektov je agile spôsob, ako riešiť čiastkové časti, urýchliť realizáciu pri udržaní požiadaviek na kvalitu a rozpočet projektu.

Metodika SCRUM je najznámejší agile project management framework, ale je vhodný skôr na vývoj softvéru. Striktne agilný prístup môže byť pre firmy príliš nákladný a riskantný. Navyše posledný update SCRUM vznikol v roku 2001 (Agile Software Development with Scrum, by Ken Schwaber). Axelos odviedol skvelú prácu, keď zapojil skúsených architektov agilných metodík SCRUM, Kanban a ďalších. S ich pomocou vytvorili nad PRINCE2 "Agile akcelerátor", ktorý skvele kombinuje a využíva to najlepšie z oblasti Agile a Waterfall.

Využitie metodiky je bezplatné. Vlastníctvo podlieha governmentu Veľkej Británie, resp. poverenou organizáciou AXELOS Ltd. Existujú teda licenčné pravidlá. Z dôvodu udržania kvality vyučovania môže výučbu riadenia projektov realizovať iba ATO (Accredited Training Organisation). Používateľ nesmie kopírovať a ďalej šíriť školiace materiály (pirátske kópie). Môže však plnohodnotne využívať know how a šablóny pre riadenie projektov.

Metodika vám pomôže rovnako dobre riadiť malé projekty, ako tie veľké. Obrovskou výhodou je fakt, že je modulárna a možno z nej využiť vždy to, čo je v projekte nutné. Nebude vás tak administratívno a byrokraticky zaťažovať, napriek tomu pomôže ustrážiť projekt. Až do úspešného konca.

PRINCE2 je technologicky aj odborovo neutrálny. Možno ju využiť na IT aj NonIT projekty. Skvele funguje vo všetkých odboroch, či priemyselných odvetviach.

Metodiku možno odporučiť všetkým členom projektového tímu, minimálne na úrovni PRINCE2 Foundation. Narozdiel od ostatných, nevyžaduje komplexné znalosti. Tí, ktorí s projektmi začínajú, získajú know-how komplexného riadenia projektov. Ich práca začne byť systematická a so šablónami PRINCE2 je na profesionálnej úrovni

Skúsený projektový manažér si často na kurzoch uvedomí, že niektoré techniky využíva podvedome. Tým lepšie, pretože si v kurze uvedomí pokročilé súvislosti a oveľa hlbšie si osvojí komplexné návyky pre riadenie projektov. Jeho práca tak bude ešte efektívnejšia.

PRINCE2 Certifikácia

Kurz PRINCE2® je medzinárodne akreditovaný spoločnosťou AXELOS. Na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania udelilo MŠVVaŠ SR spoločnosti TAYLLOR&COX potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu Projektové riadenie metodikou PRINCE2®.

PRINCE2 6th edition

Názov PRINCE2 zostane bez zmeny. Na účely odlíšenia medzi starou a novou verziou bude AXELOS označovať aktualizovanú verziu metódy PRINCE2 ako PRINCE2 6th edition.

Metodika PRINCE2 si svoju popularitu vybudovala na flexibilite, tj. využití u veľkých aj malých projektov, bez ohľadu na prostredie, či typ projektu. Ide o zrozumiteľnú, ľahko prispôsobiteľnú metodiku riadenia projektov, ktorú uplatníte v akejkoľvek organizácii u všetkých zainteresovaných osobách.

Základné a univerzálne princípy fungujú. Navyše sú veľmi dobre preverené v praxi, takže nie je dôvod ich meniť. Cieľom PRINCE2 6th edition tak nie je meniť to, čo funguje, ale ukázať nové poznatky, príklady, prispôsobenie metodiky. Vrátane agilných princípov, ktorým sa metodika čoraz viac venuje, rovnako ako PRINCE2 Agile.

Nenahradí. PRINCE2 Agile® Guidance je najmodernejšia kniha zameraná na agilné riadenie a využitie agilných techník. Je oveľa komplexnejšia a modernejšia, tj. viac reflektuje aktuálne potreby, ako napr. SCRUM, Kanban a ďalšie. PRINCE2 Agile Guidance pokračuje tam, kde PRINCE2 6th edition manuál o agilných technikách končí.

V žiadnom prípade nejde o prvý krok, či niečo podobné smerujúce k PRINCE3. Metodika PRINCE2 vychádza z pôvodnej metódy projektového riadenia PRINCE. PRINCE 6th edition nemení osvedčený model 7 princípov, procesov a tém projektového riadenia. Nie je teda dôvod meniť názov.

Vyšla aktualizovaná príručka, často označovaná tiež ako PRINCE2 Manuál:  Managing Successful Projects with PRINCE2. Súčasťou prepracovanej knihy sú aj nové verzie skúšok pre úrovne Foundation a Practitioner. Cieľom zmien je zrozumiteľnejšia interpretácia metodiky a väčší dôraz na Tailoring.

Nie. PRINCE2 6th edition predstavuje prvú veľkú aktualizáciu od roku 2009. Štruktúra metodiky stále obsahuje 7 Princípov, Procesov a Tém. Nejde teda o novú verziu, ale o aktualizáciu (update) existujúcej.

Nový PRINCE2 Manuál má prepracované kapitoly, ktoré majú byť zrozumiteľnejšie a čitateľnejšie. Samostatná posledná kapitola Tailoring z verzie 5th edition je teraz rozdelená do všetkých kapitol, netvorí teda samostatnú časť. Cieľom je vyšší dôraz na prispôsobenie metodiky praktickým potrebám. Medzi ďalšie zmeny patrí:

  • vyšší dôraz na tailoring (prispôsobenie)
  • zreteľnejšia súvislosť medzi témami a princípmi
  • praktické uplatnenie zásad s príkladmi, odporúčaniami a tipmi
  • prepracované kapitoly s príkladmi, ako projekty prispôsobovať

Anglická verzia PRINCE2 Manuálu a skúšok vznikla pochopiteľne ako prvá, v roku 2017. Preklad do ďalších jazykových verzií tento rok pokračuje. Momentálne sa pracuje na nemčine, francúzštine, poľštine a ďalších ...

Axelos bude postupne rozširovať ďalšie jazykové verzie na základe dopytu a veľkosti trhu. SR sa v tomto roku prekladu nedočká, avšak  v budúcnosti sa s ním počíta.

Aký kurz pre začínajúcich PM (teória + prax)

PRINCE2 Foundation je najlepší základ, aký môžu začínajúci projektoví manažéri získať. Ide ale o intenzívny kurz. Spúšťame  aj nový produkt PRINCE2 Workshop (praktické riadenie projektu v šablónach a s pomocou metodiky PRINCE2). Cieľom je ukázať ako si automatizovať prácu, využiť benefity metodiky v dennej praxi a hlavne nenechať sa zmanipulovať do zásadných projektových chýb a omylov. Skrátka ako postupovať systematicky, profesionálne a eliminovať riziká, ktoré sprevádzajú každý projekt.

PRINCE2 je technologicky neutrálny. Ide o metodiku, takže žiadny softvér nie je potrebný. Ide o osvedčené princípy a postupy pre riadenie malých aj veľkých projektov naprieč odbormi, takže spadá do kategórie mäkkej zručnosti. Princípy je potom možné uplatňovať vo vašom softvére, ale rovnako tak aj s použitím základných kancelárskych aplikácií (Word, Excel atď ...)

Chcete získať darček k narodeninám?