Assessment centrum - vyberte najvhodnejšieho kandidáta na pracovnú pozíciu

Hľadáte do svojho tímu spoľahlivého človeka, ktorý zvládne všetky úskalia, ktoré prináša daná pozícia? Bežné absolvovanie pohovorov s uchádzačmi pri zisťovaní potrebných kvalít človeka nemusí stačiť. Assessment centrum, v preklade hodnotiace centrum, je metóda skupinového výberu najvhodnejšieho kandidáta na pracovnú pozíciu.

Pre každú spoločnosť je dôležité, aby mala vo svojom tíme spoľahlivých zamestnancov, ktorých práca baví a zodpovedne pristupujú ku všetkému, čo k danej práci patrí. No nájsť vhodných pracovníkov na tú-ktorú pozíciu nemusí byť vôbec jednoduché. Častokrát na to nepostačí len jedno, ba ani dve kolá výberového konania. Výber ideálneho kandidáta Vám môže pomôcť zabezpečiť ASSESSMENT CENTRUM (AC).

AC je proces, pri ktorom sú na jednej strane viacerí kandidáti uchádzajúci sa o pracovnú pozíciu a na druhej strane sú prítomní zástupcovia zamestnávateľa – zvyčajne to môžu byť zamestnanci HR útvarov, vedúci daného oddelenia, či kolegovia, ktorí by mali s vybraným uchádzačom spolupracovať. Súčasťou AC štandardne býva externý konzultant, ktorý zabezpečí celkový proces AC od jeho prípravy, cez priebeh až po finálne vyhodnotenie účastníkov a vypracovanie záverečnej správy. Participácia externej strany (konzultant) je vhodná práve z dôvodu zabezpečenia nestrannosti, otvorenosti, transparentnosti hodnotenia účastníkov AC.

Aby bol výber zamestnanca úspešný, je dôležité skôr ako prebehne AC správne definovať, akými vlastnosťami má človek na danej pozícii disponovať. Zástupcovia spoločnosti si prvotne stanovia vlastnosti, kompetencie či schopnosti človeka, ktoré sa budú najviac približovať k obrazu ideálneho zamestnanca. Na základe týchto kritérií bude vedieť konzultant pripraviť aktivity alebo úlohy zamerané na meranie a zisťovanie kvalít a zručností uchádzačov.

Ako samotné AC prebieha?

Priebeh každého AC je individuálny a odvíja sa od obsadzovanej pozície. Môžeme si ho predstaviť ako pohovor, no s tým rozdielom, že AC sa zúčastnia viacerí uchádzači o pozíciu naraz, pričom sú sledovaní v rámci jednotlivých aktivít a úloh a priebežne vypracovávajú rozlične zamerané testy spôsobilosti. Trvanie AC je v časovom rozpätí 5- 6 hodín v závislosti od počtu účastníkov.

Vo všeobecnosti sa u uchádzačov sledujú tieto oblasti:

  • Komunikačné zručnosti
  • Analytické myslenie
  • Logické myslenie
  • Prioritizácia a time management
  • Pamäťové testy
  • Rozhodovanie a iné.
Nevyhnutnou súčasťou, ktorá je zároveň aj pridanou hodnotou AC, je psychodiagnostika osobnosti, ktorá prebieha na online platforme v čase realizácie AC.

AC dokáže odhaliť nielen aktuálne správanie sa človeka, ale budúci zamestnávateľ sa vďaka tomu môže dozvedieť viac o tom, ako je u uchádzača nastavené:

  • Vnímanie samého seba – bude zdieľať nielen základné informácie o sebe, ale aj svoje ambície, či vízie do budúcna.
  • Prístup voči ľuďom, osobám vo svojom pracovnom okolí – pripravené úlohy preveria kooperáciu v tíme, schopnosť spolupatričnosti, či líderstva a efektívnej komunikácie voči podriadeným aj nadriadeným.
  • Spôsoby myslenie uchádzača – zamerané na inteligenciu, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, prioritizácie úloh, analytické myslenie, pamäť, spôsoby rozhodovania sa v náročných a vypätých situáciách.

Výstupom každého AC je záverečná správa, ktorá okrem osobnostného profilu uchádzača odnáša aj výsledky jednotlivých úloh v rámci AC, ako aj testov.  Jej cieľom je vyhodnotiť sledované kompetencie, vlastnosti a zručnosti každého účastníka AC a na základe tejto správy sa zrealizuje finálne stretnutie celej výberovej komisie, kde bude odporúčaný najlepší uchádzač. Rovnako výstupy z AC obdržia aj uchádzači o pozíciu v elektronickej podobe. 

Ak sa aktuálne zaoberáte obsadením pozície, kde máte zvýšenú fluktuáciu, prípadne sa jedná o náročnú pozíciu, kde očakávate konkrétne zručnosti, ktoré by vám len na základe pohovoru s uchádzačom, neboli zrejmé, odporúčame vám využiť ako správnu náborovú techniku AC. Naša konzultantka, certifikovaná koučka a skúsená manažérka a lektorka pre vás pripraví celý priebeh AC presne na mieru v zmysle vašich predstáv a potrieb.

Prípravu a realizáciu komplexnej metódy výberového konania s voľbou najvhodnejšieho uchádzača si môžete objednať v TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. na → https://www.tx.sk/soft-skills/assessment-centre.


Autori blogu: Mgr. JANKA RAJTAROVÁ a PaedDR. ELENA MORAVČÍKOVÁ, ACC (ICF)


Hľadáte iné školenie zamerané na mäkké zručnosti? TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Vám ponúka široké portfólio: https://www.tx.sk/soft-skills


Chcete získať darček k narodeninám?