Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Prečo sa autori SCRUM prepli na PRINCE2 a zapojili do vývoja nového programu? Na otázky odpovedá Keith Richards, hlavný architekt PRINCE2 Agile ™

Nenechajte si ujsť 1. časť rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM

Prečo sa autori SCRUM prepli na PRINCE2 a zapojili do vývoja nového programu PRINCE2 Agile ™. Na otázky odpovedá Keith Richards, hlavný architekt PRINCE2 Agile ™ a doplňujúce odpovede prikladá Lead Trainer PRINCE2® Agile, Eduard Pitka, TAYLLORCOX.

Ako možno definovať agilné projektové riadenie?

Výborná otázka na začiatok :-) Za produktom PRINCE2 Agile ™ je veľa práce a úsilia. V poslednej dobe sa označuje za "agilnú" takmer každá metodika. Doteraz neexistovala zrozumiteľná definícia toho, čo je to vlastne agile. Čo projektový manažér to iný názor.

Takže bolo nutné najprv definovať, čo zamená byť agilný?

Presne tak, museli sme veľa popracovať na tom, čo ešte je a čo už nie je "agile". A samozrejme aké benefity to projektu prináša. Veľká vďaka patrí spoluautorom agilných metodík, ako je napr. SCRUM, ktorí sa na vývoji PRINCE2 Agile podieľali.

Agilné metódy sa často odvolávajú na Agile Manifesto, ako to je v prípade PRINCE2 Agile?

Áno, to Manifesto je typickým príkladom, na ktorý sa tak často všetci radi odkazujú. Ale venujte pozornosť tomu, čo sa tu píše ... Celé je to postavené na účely vývoja software s podporou time boxing, alebo ak chcete napr. "Časových oknách" a týždenných šprintoch. Preto bolo najprv dôležité definovať všeobecné základy. Ale nie agilného vývoja, pretože ambície PRINCE2 Agile ™ sú vyššie. Chceli sme pripraviť produkt, ktorý bude použiteľný aj mimo software development. A to sa myslím podarilo nad očakávanie dobre.

Aké sú najväčšie benefity PRINCE2 Agile ™ pre PRINCE2?

Veľmi dôležité je, že ste na koniec otázky dal pre PRINCE2. Celá koncepcia PRINCE2 Agile ™ je upgrade - rozšírenie metodiky v takom rozsahu, aby rovnako dobre fungovala v agilnom prostredí.

Chcete byť agilnejší, pružnejší v projektovom riadení? PRINCE2 Agile je obrovská výhoda pre organizácie, ktoré riadia projekty podľa PRINCE2, alebo aspoň preškolili projektových manažérov v tejto metodike. Nemusíte si robiť starosti, či metodika splynie s projektom viac agilne, alebo konvenčne. PRINCE2 Agile dokáže reagovať na obe situácie na projektoch.

Možno SCRUM vnímať ako konkurenčnú platformu?

Áno aj nie. Nespornou výhodou PRINCE2 Agile ™ oproti SCRUM je princíp agilného riadenia podľa PRINCE2. PRINCE2 Agile ™ nie je nejaký spínač. Najmä náročnejšie projekty vyžadujú v niektorých situáciách menej konvenčný, alebo ak chcete konzervatívny prístup. Nemusíte na to spúšťať projekt podľa inej metodiky (SCRUM, Kanban a ďalšie), ale oveľa efektívnejšie zapojíte PRINCE2 Agile do akcie.

Komu možno PRINCE2 Agile ™ odporučiť? Aká je cieľová skupina?

Primárna cieľová skupina je "komunita certifikovaných PRINCE2 manažérov". Z posledných rokov vieme, že veľakrát chcú, alebo dokonca musia riadiť projekty viac-menej v agilnom kontexte.

Ale PRINCE2 Agile ™ si postupne nachádza cestu aj k projektovým manažérom, ktorí predtým využívali len SCRUM, Kanban, alebo ostatné ... V horšom prípade všetko, podľa potreby. Stojí za zmienku, že PRINCE2 je najpopulárnejšia metodika projektového riadenia. To nie je náhoda. Upgrade metodiky o to najlepšie, čo môžu ponúknuť agilné metodiky je určite správnou voľbou. Pracujete v jednom prostredí, v jednej metodike a využívate z nej to najlepšie.

Môžem použiť PRINCE2 Agile samostatne, alebo vždy potrebujem PRINCE2?

Takto položená otázka nedáva z princípu metodiky zmysel. Ale na kurzoch PRINCE2 Agile Intro ™ je veľmi častá. Ak šoférujete projekty podľa PRINCE2, tak je to PRINCE2 vždy. Agile funguje ako akcelerátor, ktorý umožní v projekte upustiť od konzervatívneho štýlu riadenia a pracovať na vybraných aktivitách agilne. V tom je jeho obrovská sila. Veľká vďaka patrí celému tímu, ktorý sa na vývoji podieľal.

Axelos urobil veľký skok tým, že do vývoja PRINCE2 Agile zapojil autorov agilných metodík, napr. spomínaný SCRUM. Projektový manažér nemá čas prepínať medzi Kanban, SCRUM, PMI, PRINCE2 atď ... Na to nie je čas. A nie je dôvod, prečo by si mal projektový manažér lámať hlavu s toľkými štandardmi. Nový produkt v portfóliu - PRINCE2 Agile ™ je označovaný za najpokročilejšiu metodiku, ktorá reflektuje dnešné spôsoby riadenia projektov. Bez kompromisov.

Netreba sa obávať toho, že by PRINCE2 Agile fungoval ako prepínač a pomyselným “prepnutím” do agilného prostredia začnete pracovať s niečím odlišným, čo sa “len” menuje PRINCE2?

Jedno z najväčších prekvapení pracovnej skupiny Axelos (zloženej z autorov PRINCE2, Agile, SCRUM, Kanban atď.) bol fakt, že na existujúcej metodike neexistuje nič, čo je nutné z PRINCE2 odstrániť pre to, aby metodika fungovala v agilnom prostredí!

Fakt, že metodika je tak dobre kompatibilná s Agile v samotnom základe bol pre všetkých členov tímu veľký a nečakaný okamih. Takže PRINCE2 + Agile je len otázkou Tailoringu (úpravy) do agilného kontextu.

Aktuálna verzia PRINCE2® bola inovovaná pod vedením Andy Murray v roku 2009 s jeho developerským tímom, ktorý sa skladal z 100+ profesionálov. Až teraz sme si uvedomili, aký obrovský kus práce odviedol - veď už vtedy pripravil metodiku na agile project management!

Chcete získať darček k narodeninám?