PeopleCert mení platnosť GBP certifikácií. Certifikáty je potrebné každé 3 roky obnovovať !

PeopleCert mení platnosť doživotných certifikácií z portfólia Global Best Practice na 3 roky. To sa týka aj skoršie vydaných certifikátov. Certifikáciu je potrebné obnoviť.

Ktorých certifikácií sa to týka?

Všetkých. Ako novo vydaných, tak starších certifikátov z portfólia Global Best Practice

 • Nové certifikáty vydané po 1.1.2023 je potrebné každé 3 roky obnovovať.
 • Neobnovené certifikáty vydané pred 30.6.2020 budú aj naďalej zahrnuté vo verejne dostupnom registri úspešných absolventov PeopleCert SCR (Successsful Candidate Register), s upozornením, že takéto certifikáty nie sú v súlade so súčasnými certifikačnými štandardmi PeopleCert. Viacej informácií nájdete na webových stránkach PeopleCert.
Ako zatiaľ platnosť svojho certifikátu, ktorý nemá uvedený dátum exspirácie? Ako môžem predĺžiť platnosť svojich certifikácií? Znamená to, že za 3 roky musím absolvovať skúšku? Tieto a ďalšie otázky Vám v našom bloku zodpovieme.

Čo všetko patrí do Global Best Practice?

Jednoducho ide o všetky kurzy z portfólia Axelos (Global Best Practice) v úrovni Foundation. Tj. ide o tieto konkrétne kurzy z oblasti riadenia projektov, programov, portfólia, agile, service managementu a riadenia rizík:

 • ITIL - IT Service
 • MoR - Risk management
 • MSP - Program management
 • MoP - Portfolio management
 • PRINCE2 - Project management
 • P3O - Project, Program, Portfolio Office
 • PRINCE2 Agile - Agile Project management
 • AgileSHIFT - Enterprise Agilite for a outside IT

Mám doživotný certifikát. Vyprší mu platnosť?

Informácia o platnosti certifikátu bude odstránená z registra úspešných uchádzačov (SCR). Zmeny ovplyvnia ako nové, tak aj vydané certifikácie. V skratke, celé portfólio Global Best Practice má teraz platnosť certifikátov 3 roky. 

Končí tak jedna éra "doživotných" certifikácií. Je na nich uvedený len dátum vydania. Dátum exspirácie buď chýba úplne, alebo je uvedené N/A (Non Applicable).

Ako si overíte, kedy vám definitívne exspiruje “doživotný” certifikát? 

Certifikáty vydané od 30.6.2020

Pokiaľ je váš certifikát vydaný po 30.6.2020, máte možnosť obnoviť svoju certifikáciu do 3 rokov od pôvodného dátumu vydania. 

Certifikáty vydané pred 30.6.2020

Pokiaľ je váš certifikát vydaný pred 30.6.2020, máte možnosť do 1.7.2023 obnoviť svoju certifikáciu bez ohľadu na pôvodnú platnosť. 

Ako overiť platnosť certifikátu, ktorý nemá dátum exspirácie?

Dátum vydania nájdete na svojom certifikáte, alebo vo vašom konte / profile PeopleCert. Pokiaľ do uvedených lehôt nestihnete obnoviť certifikát, budete vyradený z  oficiálneho registru absolventov: Successful Candidates Register (SCR).


Ako predĺžiť platnosť certifikátu?

Tretia varianta je náš tip, ako získať certifikát (skoro) zdarma!

#1. Opakovanie skúšky| Exam retake

Benefity: Opätovne absolvujte príslušnú skúšku. Od TAYLLORCOX získate komplexné materiály a 2 oficiálne cvičné testy. Zložiť znovu skúšku tak zvládnete hravo za pár hodín. 

Nevýhody: samozrejme, že nie každému sa chce zložiť opäť skúšku. Niekto má z tohoto slova až zimomriavky, tomu rozumieme :-)

#2. Absolvujte ďalšiu skúšku vyššej úrovne v oblasti rovnakej metodiky | Level up!

Pokiaľ do 3 rokov od vydania certifikátu absolvujete ďalšiu skúšku vrámci rovnakej metodiky, napr. po úrovni PRINCE2 Foundation absolvujete  PRINCE2 Practitioner, získate automaticky predĺženie všetkých certifikátov v oblasti metodiky PRINCE2.

Má to ešte jednu výhodu: Foundation úroveň je defacto len potvrdenie, že máte všeobecný prehľad o metodike, princípoch a procesoch. Avšak až nadväzujúci Practitioner level je známkou toho, že zvládnete pracovať ako plnohodnotný člen, alebo aj vedúci projektového tímu.

#3. Zbierajte body | MyAxelos Membership

Atraktívny spôsob, ako udržať platnú certifikáciu, bez toho, aby ste museli utrácať peniaze za skúšky. 

Dajte o sebe vedieť v profile myAxelos, kde je váš profesný profil, v ktorom získavate body. Pritom stačí získať 20 CPD bodov do svojho profilu. CPD je skratkou „Continuous Professional Development“. Naviac sa môžete odlíšiť digitálnym odznakom (digital badge), ktorý pozdvihne profesionálny image praktikujúceho manažéra.

Výhody myAxelos

Členstvo je najefektívnejší spôsob, ako sa vyhnúť opakovaniu skúšky. Budete z jedného miesta spravovať svoje certifikácie, bez toho, aby ste museli utrácať ďalšie peniaze za opakované skúšky. 

Priebežná aktualizácia vášho profilu je naviac to správne „live CV“. Naviac získate prístup do exkluzívneho obsahu (šablóny, nástroje a manuály pre správu projektov, programov, IT služieb a riadenie rizík).

Peoplecert Continuous Professional Development (CPD) body pre profil myAxelos predlžujú platnosť certifikácie. Stačí ročne získať len 20 bodov po dobu 3 rokov. 

Áno, toto je cesta, ako predĺžiť certifikát zdarma. Peoplecert Continuous Professional Development (CPD) a myAxelos sú organizácie, umožňujúce absolventom predĺžiť platnosť certifikácií tým, že získajú určitý počet bodov prostredníctvom ďalších vzdelávacích aktivít.

Na predĺženie platnosti certifikácie je nutné získať aspoň 20 bodov za každý rok platnosti certifikácie (celkovo teda 60 bodov za trojročné obdobie platnosti certifikácie). Bodovanie je založené na rôznych vzdelávacích aktivitách, ako sú kurzy, školenia, konferencie, publikácie a ďalšie aktivity, ktoré majú súvislosť s oblasťou certifikácie.

Body pre CPD získate prostredníctvom rôznych akcií, napríklad školení alebo návštevou konferencií. Za každú účasť získate body. Taktiež môžete získať body za účasť na webinároch a kurzoch online. Každý rok je potrebné získať aspoň 20 bodov, aby ste mohli získať CPD bod. Pokiaľ získate viacej než 20 bodov, tak získate body naviac. 

Je dôležité, aby si každý certifikovaný profesionál pravidelne sledoval stav svojich bodov a zabezpečil dostatočný počet bodov pre predĺženie si platnosti svojej certifikácie. Akonáhle získate požadovaný počet bodov CPD, bude vám certifikácia automaticky predĺžená. 

Za aké aktivity získate (CPD) body?

Prax a zase prax (Professional Experience): dajte vedieť, že ste aktívny! Pokiaľ budete aplikovať metodiku v práci, alebo u klienta na projekte, zapíšte to do portálu. Počíta sa aj koučing vašich kolegov, supervízia na projektoch atď.. 

Školenia a ďalší rozvoj (Training and Qualifications): využite z nášho portfólia elearningové kurzy, alebo skúste naše INTRO kurzy! Môžete sa nie len profesne rozvíjať, ale tiež získate ďalšie CPD body do vášho profilu. 

Aktivity v TAYLLORCOX komunite (Community Participation): naši absolventi získavajú body za účasť na našich konferenciách a seminároch. Nemáte čas niekam chodiť? Budeme publikovať váš blogový príspevok, alebo pomôžeme so šablónami metodiky. Za to všetko získate pre svojho avatara ďalšie body.

Samoštúdium Self-study: to najlepšie pre samoukov: Táto možnosť je určená skôr pre samotárov, ale čím viac podcastov, webinárov si vypočujete (platí aj pre knihy), tým viac bodov získate.

Má zmysel platiť certifikácie Axelos / PeopleCert?

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že PRINCE2 a ďalšie Best Practice z portfólia Axelos / PeopleCert majú v organizáciách za najvyššie štandardy. Ale zamestnávatelia nehľadajú štandardy. 

To, čo skutočne hľadajú sú výnimoční kandidáti. Tým, ako vo všetkých odvetviach rastie nárok na komplexné znalosti a zručnosti, stúpa preferencia kvality pred kvantitou.

Prečo je správne ukončiť "doživotné" certifikácie?

Vďaka updateom stráca pojem “doživotné” zmysel

Certifikáty prakticky nikdy neboli “doživotné”. PeopleCert, aktuálny vlastník metodiky a predchádzajúci vlastník Axelos/APMG za posledných 15 rokov vyvinuli niekoľko aktualizácií a nových verzií. Staré verzie certifikácií teda už nie sú aktuálne.

 • Bude častejší upgrade a periodický up to date
 • Pravidelná re-certifikácia znamená vyššie licenčné príjmy do pokladničky Axelos / PeopleCert. Vďaka tomu bude možné investovať viacej prostriedkov do nákladného R&D (Research & Development) Best Practice.
 • A hlavne skrátiť periódu vydávania nových verzií, alebo aktualizácií. Svet sa posledných 20 rokov dynamicky mení. Dnešné výzvy budú za pár rokov opäť staré a neaktuálne.

Tieto metodiky používajú úspešní manažéri a je nutné im zaistiť najnovšie a najaktuálnejšie Best Practices. Ignorovať aktualizácie je ako pracovať stále vo Windows XP a to len preto, že to bola doživotná licencia a ono to proste nejak funguje.

Na trhu je obrovské množstvo nepraktizujúcich manažérov

Po prvé, existuje neskutočný počet držiteľov neplatných ITIL v2, PRINCE2 vo verzii staršej, než 5 edícií apod. V lepšom prípade majú držitelia poslednú platnú verziu metodiky, ale nemajú prax. Nie sú aktívni na projektoch, nevedia aplikovať metodiku.

Práve veľké percento nepraktizujúcich manažérov, ktorí sa pýšia certifikáciou, ale už dávno nemajú znalosti, ani nezískali prax, sú hlavným problémom, na ktorý poukazujú CEO, CIO, HR a ďalší leaderi. Títo ľudia v skratke tvoria tzv. šedý trh projektových (programových, portfólio, it a risk management) manažérov. 

Ako tento problém rieši nutnosť obnoviť certifikáciu?

Z prieskumu Axelos / PeopleCert medzi organizáciami sa ukázalo, že celkovo 74% opýtaných jednoznačne odlišuje nepraktizujúcich manažérov od tých skúsených, ktorí sú aktívni.

PeopleCert na túto výzvu zareagoval, a preto zaviedol po príklade iných globálnych certifikačných inštitúcií (PMI, IPMA aj.) 3 ročný cyklus. Vďaka tomu bude držanie prestížnej certifikácie ešte viac relevantné.

Ako príklad poukážeme na vývoj jednotlivých edícií metodiky PRINCE2®. V registre absolventov v úrovni Foundation je obrovské množstvo “doživotných” absolventov, ktorí majú verziu staršiu, než 2009 (5th edition). Takže z profesného hľadiska ide o irelevantnú a zastaralú kvalifikáciu.

ROK VYDANIA
VERZIA PRINCE2
EDÍCIA PRINCE2
1975PROMTBeta I.
1989PRINCEZáklady metodiky
1996PRINCE2Prvá oficiálna verzia
2009PRINCE2 2009
PRINCE2 5th edition
2017PRINCE2 2017
PRINCE2 6th edition


Prečo PRINCE2 a ďalšie Best Practice práve od TAYLLORCOX

Materské ATO (Accredited Training Organisation) spoločnosti TAYLLORCOX bolo založené v roku 1994. Boli sme jednou z troch prvých školiacich spoločností, ktoré boli akreditované britskou vládou (Cabinet Office) k poskytovaniu certifikačných kurzov PRINCE2®

Úspešnosť kandidátov u certifikácie viac než 98,9% nás dostala do TOP 10% najkvalitnejších ATO. Ako jediná akreditovaná spoločnosť v ČR a SK okrem výuky PRINCE2® taktiež poskytujeme konzultácie, audit a certifikáciu projektovej metodiky ako v oblasti embedingu“, tj.: vytvorenia projektovej metodiky PRINCE2 pre organizáciu, tak  aj v oblasti tailoringu“, tj.: prispôsobenie PRINCE2 na mieru projektu. Získali sme najvyššiu kvalifikáciu ACO (Accredited Consulting Organisation). Čo učíme, to aj sami praktikujeme.

Pojem “doživotné” je v dnešnom dynamickom svete neudržateľný.

#TAYLLORCOX

Chcete získať darček k narodeninám?